Logovisie ImpulSense

De naam ImpulSense is een samenvoeging van het woord impuls en van sense.
Impuls staat voor een prikkel, een aanzet of aansporing tot...
Sense is het Engelse woord voor gevoel, gewaarworden, bezinning.
ImpulSense staat voor een aanzet of aansporing tot  voelen. De zon achter ImpulSense symboliseert het licht dat staat voor de kracht in ieder mens.

We hebben voor deze naam gekozen omdat het in onze behandelingen vooral gaat om voelen. We gebruiken onze handen voor de aanraking van de cliënt en nodigen de cliënt uit om met aandacht van binnenuit  te voelen. Onze handen vertellen ons waar er spanning of blokkades in het lichaam aanwezig zijn.

We werken vanuit een holistische visie. Deze visie gaat ervan uit dat lichaam, geest, voelen en intentie evenveel aandacht verdienen omdat ze met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden.

Samen met cliënt en technieken waarvan we gebruik kunnen maken stimuleren we het zelfhelend vermogen van het lichaam. Een impuls tot loslaten van datgene wat ons niet meer dient en daardoor onze oorspronkelijke mogelijkheden meer de ruimte geven. Door stilte in ons hoofd komt er ruimte om te voelen en kunnen we ons bewust worden van het lichaam. Ons bewustzijn verdiept zich.

In een ontspannen en ‘opgeruimd lichaam’ is het heel prettig wonen.