Wil je meer weten over cranio-sacraal therapie?

Het cranio-sacrale systeem omvat onze hersenen, het ruggenmerg, de vliezen die daaromheen liggen en het hersenvocht (cranio sacraal vocht) dat in dit systeem stroomt; het centrale zenuwstelsel.  Dit alles wordt omgeven en beschermt door de schedel (cranium), de wervelkolom en het heiligbeen (sacrum).

Tijdens de embryonale fase zijn de eerste delen die zich ontwikkelen het zenuwstelsel,  ons hart en het bindweefsel systeem (waar onder ook de hersenvliezen). Hier rondom gaan de organen, onze spieren, botten en de huid zich ontwikkelen. Het eerst ontwikkelde ‘systeem’, het cranio-sacrale systeem, ligt uiteindelijk diep verborgen in ons lichaam.

Het bindweefsel systeem, ook wel fascia genoemd, is als een groot web overal in ons lichaam aanwezig, dat alle weefsels in ons hele lichaam ondersteunt, beschermt en met elkaar verbindt.

In  het midden van de hersenen zit een soort pompsysteem dat het cranio-sacrale vocht produceert. Dit vocht voedt, reinigt en beschermt ons centrale zenuwstelsel. De stroom van het vocht heeft een golvend ritme, net zoals de zee met eb en vloed. Dus naast ons hart- en ademhalingsritme heeft ons lichaam een derde ritme; het cranio-sacrale ritme. Ook wel de ademhaling van de hersenen genoemd. (Ons centrale zenuwstelsel is helemaal omgeven door dit cranio sacraal vocht).

Dit ritme is te voelen, overal aan het lichaam. Vanuit de hersenen stroomt het vocht om de hersenen en langs het ruggenmerg en weer terug. De vliezen om de hersenen en ruggenmerg volgen deze stromende en golvende beweging en geven deze beweging door aan alle andere weefsels en al het tussenliggende weefselvocht. Ons lichaam bestaat immers voor het grootste gedeelte uit water.

Je zou het kunnen vergelijken met het water in een vijver. Als je midden in de vijver een steentje in het water gooit zal je zien dat de kring die in het water verschijnt zich uitbreidt. Laat een kurkje drijven aan de rand van de vijver en uiteindelijk zal het kurkje deinen op het golfje dat ontstond door het steentje midden in het water van de vijver te gooien.

Het vrij kunnen stromen van het vocht in ons cranio-sacrale systeem is van belang omdat het de basis vormt van het functioneren van ons centrale zenuwstelsel. Immers het stelsel dat ons hele lichaam bestuurt en daarmee zorg draagt  voor alle fysiologische processen en daarmee ons welbevinden beïnvloedt. Dit geldt zowel op het fysieke als op het emotionele vlak.

De drie ritmes

Het cranio-sacrale ritme kent drie ritmes; d.w.z. drie snelheden waarop het ritme zich beweegt.
In een cranio-sacraal sessie kan er op/met de verschillende ritmes gewerkt worden. Je zou kunnen zeggen; hoe trager het ritme hoe dieper de werking en hoe dieper er contact is met het Zijn.

Het eerste (snelste) ritme staat voor onze denk- en doe staat.  Dit ritme werkt op fysiek niveau en is geschikt om blokkades die in de weefsels worden vastgehouden op te lossen.

Het tweede of middelste ritme is trager en subtieler. Het richt zich op het voelen van energie in het lichaam. Als er een blokkade opgeheven wordt ontstaat er ruimte. Door deze ont-spanning kan energie weer stromen. Van hieruit kan het lichaam beperkende overtuigingen, oude verwondingen en stresspatronen van binnenuit oplossen.
Dit ritme brengt ons in contact met onze natuurlijke zelfhelende vermogens.

Het derde ritme is het traagste ritme. Dit is het krachtigste ritme. Het ritme waarbij het denken totaal stil is gevallen. Er is bewust Zijn. Er is totale rust. Van zowel degene die behandelt wordt als degene die behandelt. Totale stilte. Het kan ervaren worden als een volle aanwezigheid zonder beperkende fysieke of emotionele grenzen.  In dit ritme is de kosmische energie voelbaar.
Heling kan plaats vinden op een diep niveau. Het gebeurt ‘vanzelf’. Je zou het kunnen vergelijken met de ‘resetten’ van  je computer, alsof alles op z’n plaats valt. Of met een diepe meditatie.
In deze fase kan het lichaam zich helemaal vullen met helende energie. Alsof je na een nacht heel goed geslapen te hebben weer helemaal energiek bent. Je hebt alleen niet geslapen en je was volledig bewust.

 

terug